Dr Tomasz Wawrzynkiewicz

Dr Tomasz Wawrzynkiewicz

Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni pracownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej. Specjalista z zakresu stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności ICOI – International Congress Oral Implantology. Od 1992 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Aktualnie jest  właścicielem kliniki MixDental. Aktywnie uczestniczy w kursach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach naukowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje szczególnie w dziedzinach protetyki, implantologii i endodoncji. W pracy zawodowej zajmuje się głównie leczeniem protetycznym, implantologiczno-protetycznym i stomatologią ogólną. Tomasz Wawrzynkiewicz jest członkiem:

  • PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
  • DGOI – Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie
  • ICOI – International Congress of Oral Implantologists