Dr n. med. Katarzyna Góra

Dr n. med. Katarzyna Góra

Lekarz stomatolog specjalista protetyki stomatologicznej

W 2008 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W marcu 2010 rozpoczęła studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które zakończyła obroną pracy doktorskiej pt.: „Ocena odporności na złamania zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi w zależności od średnicy i długości wkładów.” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

W maju 2015 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od 2016 jako wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej prowadzi zajęcia zarówno dla studentów polskich jak i anglojęzycznych. Przez cały okres swojej pracy zawodowej publikuje prace w czasopismach branżowych i prezentuje referaty na ogólnopolskich konferencjach. Nieustannie bierze udział w kursach zawodowych, głównie z zakresu protetyki stomatologicznej i stomatologii estetycznej.

W 2019 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej.