Leczenie endodontyczne:

Opracowanie i wypełnienie jednego kanału

300 zł

Powtórne opracowanie i wypełnienie jednego kanału (reendo)

400 zł

Opracowanie i wypełnienie jednego kanału pod mikroskopem

450 zł

Powtórne opracowanie i wypełnienie jednego kanału (reendo) pod mikroskopem

550 zł

Zamkniecie perforacji od strony korony zęba

250-350 zł

Odbudowa tymczasowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego

100-200 zł

Wywiercenie otworu trepanacyjnego w koronie metalowej

100 zł

Odcięcie przęsła mostu na potrzeby dalszego leczenie

200 zł

Usunięcie złamanych narzędzi, wkładów koronowo - korzeniowych

300-600 zł

Dewitalizacja miazgi zębowej z opatrunkiem

150 zł

Uwaga! Po zakończeniu leczenia konieczne jest wykonanie wypełnienia, endokorony lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony w zależności od wielkości utraty naturalnej tkanki zęba.

RTG
Tomografia 3D
Bezbolesne znieczulenie
Przyjazny dzieciom
Przyjazny niepełnosprawnym
Parking
Klimatyzacja
Płatność kartą