Implantologia

Implantologia to nowoczesna metoda uzupełniania braków uzębienia. Jest to najbardziej fizjologiczny sposób odtworzenia utraconego zęba. Po utracie zęba otaczająca go kość zanika. Taka odbudowa nie wymaga ingerencji w zęby sąsiednie oraz zapewnia pełen komfort użytkowania, naturalny wygląd zęba i jego prawidłową funkcję.

Cykl zabiegów związanych z odbudową brakujących zębów poprzez wszczepienie implantów realizowany jest przez specjalistyczny zespół chirurgiczno-protetyczny. Pacjent w zależności od warunków kostnych po uprzedniej diagnostyce radiologicznej może być implantowany wszczepami jednofazowymi lub dwufazowymi. W warunkach niekorzystnych ubytków kostnych wykonujemy staranną regenerację kości, często połączoną z przeszczepami kości pacjenta. Decyzję o sposobie leczenia, wyborze systemu implantów czy rodzaju wszczepu podejmujemy po wnikliwym badaniu i uzyskaniu akceptacji planu leczenia przez pacjenta.

Implanty stosujemy w sytuacji:

  • braku jednego zęba
  • braku wielu zębów
  • umocowania protezy częściowej
  • umocowania protezy całkowitej

RTG
Tomografia 3D
Bezbolesne znieczulenie
Przyjazny dzieciom
Przyjazny niepełnosprawnym
Parking
Klimatyzacja
Płatność kartą