Diagnostyka RTG

Diagnostyka RTG

Tomografia komputerowa i cyfrowa rentgenodiagnostyka

W MixDental dysponujemy najnowocześniejszym tomografem komputerowym CBCT firmy KaVo OP 3D Pro z CEPH pozwalającym na pełną diagnostykę 3D i 2D oraz cyfrowym rentgenem do zdjęć zębowych RTG KaVo Focus. Urządzenia te pozwalają na uzyskanie najlepszej jakości zdjęć przy maksymalnym obniżeniu dawki promieniowania.

Cyfrowa diagnostyka Radiologiczna jest obecnie niezbędna dla prawidłowego planowania leczenia we wszystkich dziedzinach stomatologii. Tomografia wiązki stożkowej CBCT
to obecnie najnowocześniejsze narzędzie do diagnozowania w 3D dla potrzeb m. in. ortodoncji, chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, periodontologii i laryngologii. W MixDental mamy możliwość wykonania wszystkich rodzajów badań tomografii komputerowej CBCT i zdjęć RTG dla diagnozowania w obrębie zębów i twarzoczaszki.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii cyfrowej pozwala na natychmiastowe otrzymanie wizualizacji prześwietlanego obszaru oraz na zminimalizowanie dawki promieniowania. Badanie jest szybkie, bezbolesne i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Nasze urządzenie jest w stanie zapewnić obraz w doskonałej rozdzielczości przy minimalnej ilości emitowanego promieniowania. Aparat posiada również specjalny tryb dedykowany dzieciom. Badania wykonują doświadczeni radiolodzy specjalizujący się w diagnostyce stomatologicznej.

Oświadczenie

W Pracowni Diagnostyki Radiologicznej wykorzystywane jest promieniowanie RTG niestanowiące zagrożenia dla ludzi i środowiska. W związku z działaniem Pracowni Diagnostyki Radiologicznej nie są odprowadzane odpady do środowiska.

Skierowanie

Skierowanie do pobrania

Wykonujemy badania:

1. Zdjęcia RTG:

 • Zdjęcie zębowe
 • Zdjęcie zgryzowe
 • Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe wewnątrzustne
 • Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe zewnątrzustne lewe i prawe
 • Zdjęcie pantomograficzne
 • Zdjęcie pantomograficzne segmentowe
 • Zdjęcie cefalometryczne boczne (telemetryczne czaszki boczne)
 • Zdjęcie cefalometryczne AP (telemetryczne czaszki AP)
 • Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu)
 • Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych AP
 • Zdjęcie zatok szczękowych

2. Tomografia komputerowa CBCT:

 • Tomografia pole 5 x 5 cm
 • Tomografia jeden łuk zębowy (szczęka/żuchwa) 6 x 8 cm
 • Tomografia szczęki z żuchwą ograniczone pole 8 x 8 cm
 • Tomografia szczęki z żuchwą 8 x 15 cm
 • Tomografia zatok
 • Tomografia laryngologiczna uszu
 • Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych

RTG
Tomografia 3D
Bezbolesne znieczulenie
Przyjazny dzieciom
Przyjazny niepełnosprawnym
Parking
Klimatyzacja
Płatność kartą